มีกล้องวงจรปิดดูลูกได้ตลอดเวลา

concept : เล่นสนุก สุขเรียนรู้ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
เปิดเวลา 08:30
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

กิจกรรมวันศุกร์ ทำขนมสนุก สุขสร้างสรรค์

#ส่วนงานเนอสเซอรี่
#เรียนรู้ผ่านการเล่น
#ไม่เน้นวิชาการ
#ส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคล
#ประเมินพัฒนาการ 0-6ปี
#ประเมินไอคิวเด็ก 2-12 ปี (เบื้องต้น)
#เล่นพิเศษ
#พัฒนาการเด็ก
#พฤติกรรมเด็ก
#บ้านครูพลอย
#เล่นสนุกสุขเรียนรู้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ติดต่อ 065-812195...

อ่านเพิ่มเติม
Learn more

คุณครูประชุม พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กทุกๆสัปดาห์นะคะ😊

#เนอสเซอรี่บ้านโป่ง
#เนอสเซอรี่ราชบุรี
#ส่งเสริมพัฒนาการบ้านโป่ง
#ส่งเสริมพัฒนาการราชบุรี
#กระตุ้นพัฒนาการบ้านโป่ง
#กระตุ้นพัฒนาการราชบุรี
#บ้านครูพลอยเนอสเซอรี่
#บ้านครูพลอยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
#บ้านครูพลอยเนอสเซอรี่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดรา...

อ่านเพิ่มเติม
Learn more

จ๊ะ เอ๋ !!😊😊

#ส่วนงานเนอสเซอรี่
#เรียนรู้ผ่านการเล่น
#ไม่เน้นวิชาการ
#ส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคล
#ประเมินพัฒนาการ 0-6ปี
#ประเมินไอคิวเด็ก 2-12 ปี (เบื้องต้น)
#เล่นพิเศษ
#พัฒนาการเด็ก
#พฤติกรรมเด็ก
#บ้านครูพลอย
#เล่นสนุกสุขเรียนรู้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ติดต่อ 065-8121955 ครูพลอย

#เนอสเซอรี่บ้า...

อ่านเพิ่มเติม
Learn more

#ส่วนงานเนอสเซอรี่
#เรียนรู้ผ่านการเล่น
#ไม่เน้นวิชาการ
#ส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคล
#ประเมินพัฒนาการ 0-6ปี
#ประเมินไอคิวเด็ก 2-12 ปี (เบื้องต้น)
#เล่นพิเศษ
#พัฒนาการเด็ก
#พฤติกรรมเด็ก
#บ้านครูพลอย
#เล่นสนุกสุขเรียนรู้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ติดต่อ 065-8121955 ครูพลอย

#เนอสเซอรี่บ้านโป่ง
#เนอสเซอรี...

อ่านเพิ่มเติม
Learn more

ระบบกล้องใหม่ของปีนี้😁
กล้องวงจรปิด1ใน8ตัว ชัดเจนเกิน😆😆
#ผู้ปกครองดูผ่านมือถือได้ตลอด24ชม.
ไม่มีเวลาเปิด-ปิด

#ส่วนงานเนอสเซอรี่
#เรียนรู้ผ่านการเล่น
#ไม่เน้นวิชาการ
#ส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคล
#ประเมินพัฒนาการ 0-6ปี
#ประเมินไอคิวเด็ก 2-12 ปี (เบื้องต้น)
#เล่นพิเศษ
#พัฒนาการเด็ก
#พฤติกรรมเด็ก...

อ่านเพิ่มเติม
Learn more

#ส่วนงานเนอสเซอรี่
#เรียนรู้ผ่านการเล่น
#ไม่เน้นวิชาการ
#ส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคล
#ประเมินพัฒนาการ 0-6ปี
#ประเมินไอคิวเด็ก 2-12 ปี (เบื้องต้น)
#เล่นพิเศษ
#พัฒนาการเด็ก
#พฤติกรรมเด็ก
#บ้านครูพลอย
#เล่นสนุกสุขเรียนรู้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ติดต่อ 065-8121955 ครูพลอย

#เนอสเซอรี่บ้านโป่ง
#เนอสเซอรี...

อ่านเพิ่มเติม
Learn more

บริการ

บริการด้านการศึกษา

 • Preschool & Day Care

  THB 5,000.00
  ****รับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 1- 4 ปี *****-มีกล้องวงจรปิดสามารถดูผ่านมือถือได้ตลอดเวลา*เล่นสนุก สุขเรียนรู้ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์*
 • ประเมินพัฒนาการเด็ก แรกเกิด-6ปี DenverII

  THB 1,000.00
  ลูกพัฒนาการสมวัยหรือไม่?DenverII เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเบื้องต้น 4 ด้าน คือ ด้านสังคม กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านภาษา และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เพื่อทดสอบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่ หากพัฒนาการไม่สมวัยจะมีการกระตุ้นหรือส่งเสริมพัฒนาการอย่างไร
 • ปรึกษาปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

  THB 1,000.00
  พัฒนาการล่าช้า ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ปัญหาด้านพฤติกรรม ก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง ทำร้ายร่างกายตนเองหรือผู้อื่น พูดช้า ออทิสติก
 • ส่งเสริมพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

  THB 4,500.00
  (ราคาต่อคอร์ส)สำหรับเด็กอายุ 1.5 ปี - 6 ปีส่งเสริมพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการตามหลักกระบวนการเรียนรู้ผ่านเล่น
 • ประเมิน IQ (คัดกรองเบื้องต้น)

  THB 1,000.00
  การประเมิน IQ สำหรับเด็กอายุ 2 - 12 ปี ประเมินเพื่อทดสอบความสามารถทางเชาว์ปัญญา ว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่หรือมีความสามารถทางเชาว์ปัญญาที่มากกว่าเกณฑ์ และเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ของเด็กแต่ละคน พร้อมให้คำปรึกษา การส่งเสริมทักษะตามวัย

บริการจากบ้านครูพลอยเนอสเซอรี่

- รับดูแลเด็กอายุ 1.5 ปี - 4 ปี
- เตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล
- ส่งเสริมทักษะส่งเสริมพัฒนาการตามเกณฑ์
- กระตุ้นพัฒนาการ 
- ประเมินพัฒนาการDenverII 
- ประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญา(IQ)
- ปรึกษา กระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาการ พูดช้า สมาธิสั้น ออทิสติก ปัญหาพฤติกรรม  

ดูแลโดยครูปฐมวัยโดยตรง
วุฒิการศึกษา 
- ปริญาตรี การศึกษาปฐมวัย เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กำลังศึกษาต่อ พัฒนาการเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดลติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

โทรเลย
 • 065 812 1955

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
บ้านครูพลอย เนอสเซอรี่ Preschool/Daycare/Education Center
ประเมินพัฒนาการ ประเมินไอคิว
กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
สอนเสริมวิชาการเด็กอนุบาล
24/10 ม.12
ตำบล สวนกล้วย, อำเภอบ้านโป่ง
ราชบุรี 70110
ไทย

เวลาทำการ

จ.:8:30–15:00
อ.:8:30–15:00
พ.:8:30–15:00
พฤ.:8:30–15:00
ศ.:8:30–15:00
ส.:ปิดทำการ
อา.:ปิดทำการ
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด